ข้อดีของการนำกล้วยฉาบออกสู่ชุมชน

ปัจจุบันนี้ การนำสินค้าออกสู่ชุมชนหรือที่เราเรียกกันว่า OTOP นั้น ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะหารายได้เป็นกลุ่ม จึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มชุมชนขึ้น และส่วนใหญ่คนในชุมชนมักจะทำเป็นขนมเพราะง่ายต่อการจำหน่ายและขนมที่ได้รับความนิยมนั้นก็คือกล้วยฉาบ